ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายประปาเก่าพร้อมฝาบ่อพัก หมู่ที่ 5 ชุมชนทองไมล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2567

20