ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม ซอย 6 ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มิถุนายน 2567

19